Brojači posetilaca - Brojači

1. BROJAČ POSETILACA "PC SIMPLE BARRIER"


Jednostavni, elegant brojač posetilaca u vidu stubova od eloksiranog aluminijuma. Namenjen je klijentima koje isključivo zanima broj posetilaca koji su posetili objekat, bez daljih softverskih analiza i obrada. Brojač se sastoji od predajnika i prijemnika koji mogu biti međusobno udaljeni  do 10m. Brojanje je jednosmerno, a broj poseta prikazan je na petocifrenom alfanumeričkom displeju. Mogućnost manuelnog reseta na samom uređaju.

2. SISTEM ZA BROJANJE POSETILACA “DC-3”

Sistem DC-3 najčešći je izbor naših klijenata. Idealan je za maloprodajne objekte pošto nudi sveobuhvatnu analizu prodajnih aktivnosti pomoću softverske analize niza parametara vezanih za prodajne aktivnosti. Sistemi DC-3 instalirani u prodajnim objektima umreženi su putem interneta ili lokalne mreže u jedinstvenu mrežu sa mogućnošću analize svih objekata sa udaljene lokacije.
Sistem za brojanje posetilaca  sastoji se  iz tri komponente:

  • uređaja za registrovanje posećenosti “DC-3”
  •  jednog od tri ponuđene vrste senzora za detekciju –u zavisnosti od postojećih tehničkih uslova u objektu (Plafonski PIR sensor, montazni AIR, stubni AIR sensor), i
  • softverske aplikacije za analizu i unapređenje prodaje “Business Driver” (u WEB ili Windows verziji)
Brojač posetilaca DC-3 je elegantan moderni uređaj sa alfanumeričim displejom i touch pad navigacijom. Sadrži brojna podešavanja u cilju povećanja preciznosti brojanja. Sam uređaj za registrovanje poseta čuva memoriju o posećenosti do mesec dana unazad, čime je omogućena zaštita podataka u slučaju nemogućnosti slanja podataka preko internet u centralu. Uređaj je povezan sa lokalnim računarom preko serijskog porta, odn. direktno na mrežu putem mrežnog priključka (opciono!). Na jedan uređaj može se povezati više senzora u slučaju postojanja više ulaza unutar jednog objekta.

3. MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJ "DMD"

je napredan uređaj nove generacije sa LCD displejom i Touch-screen navigacijom. Namenjen je dvema funckijama: brojanju posetilaca i evidenciji radnog vremena osoblja u maloprodaji. U sebi ima proširenu internu memoriju koja čuva podatke kako o poseti, tako i o prijavama radnika za period od najmanje 30 dana unazad, što omogućuje zaštitu podataka u slučaju izostanka prenosa podataka u softver. Kompatibilan je sa svim senzorima za detekciju posetilaca. Prijavljivanje radnika pri dolasku i odlasku sa posla vrši se beskontaktnim RFID karticama tako što se kartica prinese uređaju na nekoliko cm udaljenosti. Integrisani RFID čitač omogućuje lako korišćenje, a prijave osoblja mogu se oduzeti od ukupnog broja posetilaca kako bi se dobila visoka preciznost tako što prolasci osoblja neće biti prikazani u statistikama.
Uređaj ima nekoliko priključaka: komunikaciju sa senzorom, serijski priključak za komunikaciju sa računarom, te mrežni priključak u slučaju direktnog prenosa podataka u centralu preko lokalne mreže.

Brojači posetilaca - Senzori

Tri senzora za detekciju kompatiblina su sa svim uređajima DELTA Electronic-a. Izbor se vrši na osnovu tehničkih uslova na samom ulazu u prodajni objekat, kao i u skladu sa potrebnom visinom preciznosti brojanja. Kontaktirajte nas kako bismo odredili najadekvatniji senzor u skladu sa Vašim potrebama!

1. SENZOR "PARADOOR"
plafonski vertikalni pasivni IC senzor

Standardni senzor kanadskog proizvođača "Paradox" koji se montira vertikalno iznad samog ulaza, čime pravi zonu detekcije u vidu zavese. Prolaskom kroz područje vrata senzor detektuje prolazak. Senzor "Paradoor" se uglavnom postavlja na klasična uska vrata sa ručnim otvaranjem. Senzor uvek mora biti montiran sa suprotne strane smera otvaranja vrata, kako ne bi brojao samo otvaranje vrata. Dodatna podešavanja u vidu usmeravanja zraka, sužavanja sočiva i dužine trajanja signala se mogu korigovati.

DIC MOUNT senzor

2. SENZOR "DIC MOUNT"
montažni aktivni IC senzor

DIC Mount je inteligentni infra-crveni senzor nove generacije. Namenjen je klijentima koji zahtevaju visoku preciznost, kao i kod ulaza širine preko 2m, a pogotovo kod ulaza sa automatskim otvaranjem vrata, ili kod objekata sa rol-resetkom. Senzor se sastoji od prijemne i predajne komponente, od kojih se prijemnik povezuje sa uređajem za registrovanje posete, dok je predajnik priključen na sopstveno napajanje. Domet zraka izmedju dve komponente je do 15m. Senzor raspolaže sa dva infra-crvena zraka, od kojih se jedan koristi za detekciju, dok je drugi zrak kontrolni, što služi za eliminaciju potencijalnih grešaka u brojanju. Senzor takođe ima internu memoriju u slučaju brzog protoka ljudi, kako bi sve detekcije bile registrovanje. Senzor se montira vrlo lako lepljenjem direktno na okvir vrata ili pogodnu površinu. U slučaju da se vrata otvaraju ručno, senzor se postavlja sa strane suprotne od smera otvaranja vrata.

3. SENZOR "DIC BARRIER" – stubni aktivni IC senzor

Inteligentni infra-crveni senzor nove generacije u vidu stubova. Tehničke karakteristike i performanse su identične kao kod montažnog senzora (vidi: senzor "DIC Mount"). Za razliku od montažnog senzora koji ima ograničenu poziciju montiranja, stubni senzori se mogu montirati bilo gde unutar ili van objekta, što ih čini znatno lakšim za implementaciju u objektima gde drugačije pozicioniranje nije moguće.