Brojači posetilaca - Softverski alati

1. Softverski paket "BUSINESS DRIVER"


"BUSINESS DRIVER" je sastavni deo sistema DC-3, postoji u WEB verziji ili kao Windows aplikacija. Program može biti korišćen kako u samom prodajnom objektu, tako i sa udaljene lokacije. U slučaju da se radi o mreži maloprodajnih objekata, centralna aplikacija programa pruža uvid u podatke pristigle iz svih MP objekata, te pruža mogućnost detaljne analize sledećih parametara: broj posetilaca, procenat posetilaca konvertovanih u kupce (odnos između broja posetilaca i broja transakcija), iznos prosečne transakcije/računa, prosečan broj artikala po transakciji, produktivnost osoblja, ukupan promet. Svi pokazatelji dostupni su u različitim vremenskim intervalima: po satu, dnevno ili za zadati period. WEB verzija programa ima tabelarni prikaz podataka, dok su u Windows centralnoj verziji dostupni i grafički prikazi i štampani izveštaji, kao i dodatne mogućnosti kompleksnog upoređivanja i analize.

2. Program "HR MANAGER"

Primenjuje se uz Brojač posetilaca "DMD" koji pored funkcije za brojanje posetilaca ima i mogućnost prijave osoblja.

Program "HR Manager" je softver za analizu radnog vremena prodajnog osoblja. Prikazuje vreme prijave dolazaka i odlazaka sa radnog mesta za svakog zaposlenog, iz svakog prodajnog objekta. Pored tačnog vremena prijave radnika, obračunava ukupno vreme provedeno na radnom mestu, kao i eventualna kašnjenja. Program je predviđen da se koristi u centrali kompanije sa neograničenim brojem spoljnih prodajnih jedinica i radnika.

Struktura povezivanja Brojača posetilaca sa centralnim serverom